Oslo Stock Exchange Listings

The table below details the members of the Oslo Stock Exchange which DividendMax tracks

Company Ticker Price Market Cap Indices
Nel ASA NEL kr5.32 kr8.9bn
NorAm Drilling AS NORAM kr60.60 kr0mn
Norcod AS NCOD kr102.60 kr4.5bn
Norsk Hydro NHY kr71.60 kr143.8bn OBX Norway 25 STOXX600
Norwegian Air Shuttle ASA NAS kr16.44 kr15.8bn
Ocean Sun AS OSUN kr9.72 kr437mn
Okeanis Eco Tankers Corp OET kr347.00 kr11.4bn
Orkla ASA ORK kr77.60 kr77.7bn OBX Norway 25 STOXX600
Panoro Energy ASA PEN kr29.70 kr3.5bn
Protector Forsikring Asa PROT kr233.00 kr19.2bn
Rana Gruber ASA RANA kr81.00 kr3.0bn
Salmar Asa SALM kr680.50 kr89.9bn OBX Norway 25 STOXX600
Salmon Evolution ASA SALME kr7.14 kr3.0bn
Schibsted ASA SCHA kr325.00 kr34.0bn OBX Norway 25 STOXX600
Selvaag Bolig ASA SBO kr38.05 kr3.6bn
Siem Offshore Inc. SIOFF kr37.80 kr902.9bn
Solstad Offshore ASA SOFF kr44.00 kr3.6bn
Sparebank 1 Nord-Norge NONG kr98.78 kr9.9bn
Storebrand ASA STB kr94.45 kr44.0bn OBX Norway 25 STOXX600
StrongPoint ASA STRO kr13.15 kr584mn
Subsea 7 S.A. SUBC kr184.00 kr56.0bn OBX Norway 25 STOXX600
Telenor ASA TEL kr122.70 kr171.7bn STOXX600 OBX Norway 25
TGS ASA TGS kr136.60 kr17.9bn STOXX600 OBX Norway 25
Tomra Systems ASA TOM kr147.90 kr43.8bn OBX Norway 25 STOXX600
Var Energi ASA VAR kr39.28 kr98.1bn
Veidekke ASA VEI kr112.80 kr15.2bn
Yara International ASA. YAR kr337.50 kr86.0bn OBX Norway 25 STOXX600