Oslo Stock Exchange Listings

The table below details the members of the Oslo Stock Exchange which DividendMax tracks

Company Ticker Price Market Cap Indices
Aker BP ASA AKERBP kr148.25 kr53.4bn STOXX600
DNB ASA DNB kr133.15 kr213.0bn STOXX600
Equinor ASA EQNR kr124.05 kr414.3bn STOXX600
Gjensidige Forsikring ASA GJF kr186.80 kr93.4bn STOXX600
Mowi ASA MOWI kr155.45 kr80.2bn STOXX600
Norsk Hydro NHY kr27.32 kr54.8bn STOXX600
Orkla ORK kr89.32 kr89.5bn STOXX600
Salmar Asa SALM kr478.90 kr54.3bn STOXX600
Schibsted ASA SCHA kr398.80 kr43.1bn STOXX600
Storebrand ASA STB kr52.02 kr24.3bn STOXX600
Subsea 7 S.A. SUBC kr66.32 kr20.7bn STOXX600
Telenor ASA TEL kr151.55 kr222.8bn STOXX600
TGS NOPEC Geophysical Company ASA TGS kr92.10 kr9.4bn STOXX600
Tomra Systems ASA TOM kr375.60 kr55.6bn STOXX600
Yara International ASA. YAR kr332.90 kr90.9bn STOXX600